Haagse Leergang Schrijven
HOME


Wat is schrijftraining ?


-    Tijdens een schrijftraining train je als het ware je 'schrijfspieren'. Wat inhoudt dat je leert dat je ALTIJD, op elk gewenst moment, kunt schrijven.
Dat doe je tijdens de les immers ook: zomaar, zodra je ervoor gaat zitten, zonder de 'juiste bui', zonder 'inspiratie', zonder de 'perfecte omgevingsomstandigheden', desnoods in de herrie, als je jezelf de discipline maar oplegt. Een discipline die je tijdens de bijeenkomsten haalt uit mijn opdrachten, maar hopelijk geef ik voldoende aanknopingspunten (technnieken) om later thuis je eigen schrijftrainer te zijn.

-    In de les schrijf je fragmenten, die je aan elkaar voorleest.
Je maakt contact met dat gevoel van 'kunnen' en 'leuk' en 'gegrepen worden' dat je nodig hebt om er ook thuis aan te durven beginnen als je alleen achter je tafel zit. Trefwoorden zijn plezier en bemoediging.

-    Je krijgt opdrachten waardoor je uit je gewone patroon wordt geduwd.
Je zult kanten opgaan die je nooit zelf gekozen zou hebben, want je krijgt opdrachten die soms zelfs weerstanden zullen oproepen. Maar, je leert daardoor vertrouwen op de aanwezigheid van jouw creativiteit en je leert die creativiteit uit te dagen, te laten stromen, zodat je geen genoegen meer neemt met je eerste inval.

-    Als je je bewust wordt van je weerstanden kun je daar je voordeel mee doen. Een weerstand vloeit vaak voort uit eigen schuldgevoel of schaamte. De stof raakt aan iets in het onderbewuste en je creë ert een blokkade.
Verwelkom die blokkade!
Er zit meestal een conflict achter en dat kan handig van pas komen in je tekst.
Sterker nog: conflicten zijn een schrijvers goudmijn! Een conflict maakt je tekst interessanter.

-    Daarnaast: als je ontdekt wat je weerstanden zijn bij het schrijven, en hoe je ermee om kunt gaan, kun je oefenen in het loslaten van je vooroordelen over schrijven in het algemeen EN over je eigen schrijven.
Ontkracht de mythes die je hebt aangeleerd over 'schrijven' en leer vertrouwen op je fantasie, kortom: leer DURVEN.

-    Het is een methode om stof naar boven te brengen, ik noem het ook  wel schatgraven in je eigen achtertuin; stof die -naar aanleiding van een
opdracht weliswaar- uit jezelf voortkomt.
Bijna elke les, zelfs al is het onderwerp 'personages beschrijven' of 'oefenen in verschillende perspectieven' of 'geleide associatie-vragen nav een foto', komen er potentiële verhalen naar boven, doordat we elkaar ook bevragen over de tekst van de oefeningen. In een eerste versie van een tekstfragment zitten namelijk allerlei mogelijkheden verborgen!

-    Door de specifieke opdrachten leer je de verschillende 'gereedschappen' te onderscheiden die een schrijver ten dienste staan en je oefent in het gebruiken ervan. Bij het voorlezen gaat het ook altijd om het effect dat een tekst heeft op de lezer (toehoorder). 

-    En tenslotte leer je bij schrijftraining door allerlei oefeningen het creatieve proces te onderscheiden van het kritische proces.

-    Rest mij nog te noemen dat je in de bijeenkomst van twee-en-een-half uur vooral schrijft, maar ook veel voorleest en hoort voorlezen. Het is opmerkelijk hoeveel je leert van het luisteren naar andermans teksten, en van de reacties daarop.


terug